Tỉ lệ "chọi" vào lớp 10 cao nhất tới 1:11,6

Tỉ lệ "chọi" vào các trường THPT công lập đang rất cao. Ảnh: Huyên Nguyễn
Tỉ lệ "chọi" vào các trường THPT công lập đang rất cao. Ảnh: Huyên Nguyễn
Tỉ lệ "chọi" vào các trường THPT công lập đang rất cao. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top