Tỉ lệ "chọi" lớp 10 tại TPHCM: Cao nhất 4,4, nên điều chỉnh hồ sơ hợp lí

Sau khi có tỉ lệ "chọi" thí sinh cần cân nhắc để điều chỉnh nguyện vọng cho hợp lí. Ảnh: Huyên Nguyễn
Sau khi có tỉ lệ "chọi" thí sinh cần cân nhắc để điều chỉnh nguyện vọng cho hợp lí. Ảnh: Huyên Nguyễn
Sau khi có tỉ lệ "chọi" thí sinh cần cân nhắc để điều chỉnh nguyện vọng cho hợp lí. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top