Thương cảm cảnh học sinh vùng cao ngồi học trên nền đất nhão nhoẹt

Cảnh học sinh ngồi học trên nền đất nhão tại trường Tiểu học bản Pá Sập, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Cảnh học sinh ngồi học trên nền đất nhão tại trường Tiểu học bản Pá Sập, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Cảnh học sinh ngồi học trên nền đất nhão tại trường Tiểu học bản Pá Sập, xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
Lên top