Hải Phòng:

Thưởng 500 triệu đồng cho nam sinh đạt HCV Olympic Hóa học

TP.Hải Phòng thưởng 500 triệu đồng thí sinh đạt HCV Olympic hóa học Quốc tế 2020. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
TP.Hải Phòng thưởng 500 triệu đồng thí sinh đạt HCV Olympic hóa học Quốc tế 2020. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
TP.Hải Phòng thưởng 500 triệu đồng thí sinh đạt HCV Olympic hóa học Quốc tế 2020. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top