Thúc đẩy cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên

Thứ Trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc tham dự hội thảo. ảnh: NT
Thứ Trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc tham dự hội thảo. ảnh: NT
Thứ Trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc tham dự hội thảo. ảnh: NT
Lên top