Thủ tướng yêu cầu tìm nguồn vaccine COVID-19 để tiêm cho học sinh

Thủ tướng Chính phủ chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021.
Thủ tướng Chính phủ chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021.
Lên top