Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quyết tâm có một khu đô thị đại học thực sự