Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giảng viên giỏi phải là nhà tư vấn tốt

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, trò chuyện với các học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Hiếu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, trò chuyện với các học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Hiếu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, trò chuyện với các học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Hiếu.