Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng kiểm tra địa phương có người nước ngoài dự thi

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng kiểm tra phòng thi tại điểm thi THPT Ngô Quyền, tỉnh Thái Nguyên
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng kiểm tra phòng thi tại điểm thi THPT Ngô Quyền, tỉnh Thái Nguyên
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng kiểm tra phòng thi tại điểm thi THPT Ngô Quyền, tỉnh Thái Nguyên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM