Thứ trưởng Bùi Văn Ga nói gì về việc được kéo dài thời gian công tác?

Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga sẽ làm việc tại ĐH Đà Nẵng sau khi hết tuổi làm công tác quản lý từ ngày 1.12.2017.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga sẽ làm việc tại ĐH Đà Nẵng sau khi hết tuổi làm công tác quản lý từ ngày 1.12.2017.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Bùi Văn Ga sẽ làm việc tại ĐH Đà Nẵng sau khi hết tuổi làm công tác quản lý từ ngày 1.12.2017.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top