Thứ trưởng Bộ GDĐT: Thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học là rất đáng tiếc

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải nguyên nhân điểm chuẩn năm nay tăng.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải nguyên nhân điểm chuẩn năm nay tăng.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lý giải nguyên nhân điểm chuẩn năm nay tăng.
Lên top