Thu phí cao, Bộ GDĐT "tuýt còi" tạm dừng thi cấp chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường

Bộ GDĐT vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường cho các đối tượng không phải là giáo viên dạy ngoại ngữ. Ảnh: Huyên Nguyễn
Bộ GDĐT vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức thi cấp chứng chỉ Năng lực ngoại ngữ ngoài nhà trường cho các đối tượng không phải là giáo viên dạy ngoại ngữ. Ảnh: Huyên Nguyễn