Thư mời họp đề gửi "khai sinh không cha", cô giáo bị xử lý nội bộ

Thư mời "Ông/Bà: Khai Sinh Không Cha" đến họp phụ huynh
Thư mời "Ông/Bà: Khai Sinh Không Cha" đến họp phụ huynh
Thư mời "Ông/Bà: Khai Sinh Không Cha" đến họp phụ huynh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top