Thủ khoa vào lớp 10 tại TPHCM mê đọc sách

Em Nguyễn Phương Linh - thủ khoa lớp 10 tại TPHCM năm 2019. Ảnh: Anh Nhàn
Em Nguyễn Phương Linh - thủ khoa lớp 10 tại TPHCM năm 2019. Ảnh: Anh Nhàn
Em Nguyễn Phương Linh - thủ khoa lớp 10 tại TPHCM năm 2019. Ảnh: Anh Nhàn
Lên top