Thủ khoa vào lớp 10 của Hà Nội "không màng" trường chuyên

Dù khoảng cách tuổi của 2 mẹ con khá lớn nhưng bà Thanh luôn chia sẻ, lắng nghe tâm tư con như một người bạn. Ảnh: Tâm Tâm
Dù khoảng cách tuổi của 2 mẹ con khá lớn nhưng bà Thanh luôn chia sẻ, lắng nghe tâm tư con như một người bạn. Ảnh: Tâm Tâm
Dù khoảng cách tuổi của 2 mẹ con khá lớn nhưng bà Thanh luôn chia sẻ, lắng nghe tâm tư con như một người bạn. Ảnh: Tâm Tâm
Lên top