Thủ khoa trường quân đội đến từ Hòa Bình chưa có tên trong danh sách thí sinh xác nhận nhập học

Thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu cần năm 2018 đều là 2 thí sinh của tỉnh Hòa Bình. Hiện mới chỉ có 1 thí sinh làm thủ tục xác nhận sẽ nhập học.
Thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu cần năm 2018 đều là 2 thí sinh của tỉnh Hòa Bình. Hiện mới chỉ có 1 thí sinh làm thủ tục xác nhận sẽ nhập học.
Thủ khoa và á khoa của Học viện Hậu cần năm 2018 đều là 2 thí sinh của tỉnh Hòa Bình. Hiện mới chỉ có 1 thí sinh làm thủ tục xác nhận sẽ nhập học.
Lên top