Thủ khoa khối A00: Mê game, từng bỏ học 3 năm đi làm đủ nghề kiếm sống

Nguyễn Văn Kiên và cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Miên. Ảnh: NVCC
Nguyễn Văn Kiên và cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Miên. Ảnh: NVCC
Nguyễn Văn Kiên và cô giáo chủ nhiệm Bùi Thị Miên. Ảnh: NVCC
Lên top