Thủ khoa Khoa Địa chất: Kiếm tiền từ năm nhất, không bỏ sót học bổng nào

Nữ sinh Phạm Thị Ngọc - Thủ khoa đầu ra Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN). Ảnh: NVCC.
Nữ sinh Phạm Thị Ngọc - Thủ khoa đầu ra Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN). Ảnh: NVCC.
Nữ sinh Phạm Thị Ngọc - Thủ khoa đầu ra Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN). Ảnh: NVCC.
Lên top