Thủ khoa đại học ở nhà chăn lợn: Mòn mỏi chờ biên chế đến bao giờ?

Bùi Thị Hà - thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.
Bùi Thị Hà - thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.
Bùi Thị Hà - thủ khoa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.
Lên top