Thủ khoa Cần Thơ muốn trở thành bác sĩ để mang lại nhiều lợi ích cho xã hội

Lên top