Thu hồi nội quy muộn 5 phút coi như nghỉ học: Không tự tin vào quy định của mình?

Học viện Báo chí Tuyên truyền vừa ra nội quy mới.
Học viện Báo chí Tuyên truyền vừa ra nội quy mới.
Học viện Báo chí Tuyên truyền vừa ra nội quy mới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top