Thư Hiệu trưởng gửi học trò trong khu cách ly: “Mọi thứ sẽ ổn mà”

Thầy Lê Văn Bảy đã gửi đến học trò và đồng nghiệp những lời động viên chia sẻ, để cùng chiến thắng dịch bệnh.
Thầy Lê Văn Bảy đã gửi đến học trò và đồng nghiệp những lời động viên chia sẻ, để cùng chiến thắng dịch bệnh.
Thầy Lê Văn Bảy đã gửi đến học trò và đồng nghiệp những lời động viên chia sẻ, để cùng chiến thắng dịch bệnh.
Lên top