Thông tuyển sinh năm 2020 của 11 trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 10.000 chỉ tiêu năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 10.000 chỉ tiêu năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 10.000 chỉ tiêu năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top