Thông tin mới vụ hàng ngàn học sinh uống nước nhiễm trực khuẩn mủ xanh

Trường Tiểu học Chu Văn An - nơi phụ huynh tố nước đóng bình học sinh uống hằng ngày bị nhiễm khuẩn.
Trường Tiểu học Chu Văn An - nơi phụ huynh tố nước đóng bình học sinh uống hằng ngày bị nhiễm khuẩn.
Trường Tiểu học Chu Văn An - nơi phụ huynh tố nước đóng bình học sinh uống hằng ngày bị nhiễm khuẩn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top