Thông tin mới nhất về tuyển sinh trường Công an nhân dân năm 2020

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để xét tuyển là điểm tối thiểu từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số đối với thang điểm 10). Ảnh: HN
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để xét tuyển là điểm tối thiểu từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số đối với thang điểm 10). Ảnh: HN
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để xét tuyển là điểm tối thiểu từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số đối với thang điểm 10). Ảnh: HN
Lên top