Thông tin mới nhất về thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM năm 2021

ĐH Quốc gia TPHCM lên phương án cho Kỳ thi Đánh giá năng lực. Ảnh: Tuệ Nhi
ĐH Quốc gia TPHCM lên phương án cho Kỳ thi Đánh giá năng lực. Ảnh: Tuệ Nhi
ĐH Quốc gia TPHCM lên phương án cho Kỳ thi Đánh giá năng lực. Ảnh: Tuệ Nhi
Lên top