Thông tin mới nhất về kế hoạch đón sinh viên trở lại trường học

Sinh viên Đại học Thái Nguyên trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: NTCC.
Sinh viên Đại học Thái Nguyên trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: NTCC.
Sinh viên Đại học Thái Nguyên trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: NTCC.
Lên top