Thông tin mới nhất về chi trả phụ cấp thâm niên cho giáo viên

Các chính sách về chế độ tiền lương, trong đó có chế độ thâm niên, vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Các chính sách về chế độ tiền lương, trong đó có chế độ thâm niên, vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Các chính sách về chế độ tiền lương, trong đó có chế độ thâm niên, vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn
Lên top