Thời gian học sinh Hà Nội phải nộp phiếu đăng ký thi vào lớp 10

Học sinh Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 từ ngày 12.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 từ ngày 12.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Học sinh Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 từ ngày 12.5. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top