Thời gian công bố “tỉ lệ chọi” thi vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội

Thời gian công bố “tỉ lệ chọi” vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội.  Ảnh minh họa: Nam Phương
Thời gian công bố “tỉ lệ chọi” vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Nam Phương
Thời gian công bố “tỉ lệ chọi” vào lớp 10 trường công lập tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Nam Phương
Lên top