Thời gian công bố đề mẫu và cách ôn bài Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia

Bài thi mẫu sẽ được công bố trước ngày 15.3.2021. Ảnh minh hoạ: Thanh Chân.
Bài thi mẫu sẽ được công bố trước ngày 15.3.2021. Ảnh minh hoạ: Thanh Chân.
Bài thi mẫu sẽ được công bố trước ngày 15.3.2021. Ảnh minh hoạ: Thanh Chân.
Lên top