Thời điểm chính xác công bố điểm thi lớp 10 tỉnh Hải Dương ngày 27.7

Thí sinh dự thi lớp 10 tỉnh Hải Dương. Ảnh: Sở GDĐT Hải Dương
Thí sinh dự thi lớp 10 tỉnh Hải Dương. Ảnh: Sở GDĐT Hải Dương
Thí sinh dự thi lớp 10 tỉnh Hải Dương. Ảnh: Sở GDĐT Hải Dương
Lên top