Thiếu niên nói: Đòi từ chức lớp trưởng vì chịu nhiều oan ức

Học sinh Nguyễn Khả Nhật An – lớp 7A18 Trường THCS Hồng Bàng bày tỏ những áp lực khi làm lớp trưởng. Ảnh: BTC
Học sinh Nguyễn Khả Nhật An – lớp 7A18 Trường THCS Hồng Bàng bày tỏ những áp lực khi làm lớp trưởng. Ảnh: BTC
Học sinh Nguyễn Khả Nhật An – lớp 7A18 Trường THCS Hồng Bàng bày tỏ những áp lực khi làm lớp trưởng. Ảnh: BTC
Lên top