Thiếu giáo viên dạy chương trình mới, nhiều địa phương xin bổ sung biên chế

Tại hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 với giáo dục tiểu học, vấn đề thừa thiếu giáo viên được nhiều đại biểu đề cập. Ảnh: Thế Đại
Tại hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 với giáo dục tiểu học, vấn đề thừa thiếu giáo viên được nhiều đại biểu đề cập. Ảnh: Thế Đại
Tại hội nghị tổng kết năm học 2020-2021 với giáo dục tiểu học, vấn đề thừa thiếu giáo viên được nhiều đại biểu đề cập. Ảnh: Thế Đại
Lên top