Chương trình giáo dục phổ thông mới:

Thiếu gần 76 nghìn giáo viên nhưng vẫn thừa cục bộ?

Trong năm 2018, nhiều địa phương xảy ra hiện tượng hàng loạt giáo viên bị mất việc do địa phương tuyển dụng thừa. Ảnh: Hữu Long.
Trong năm 2018, nhiều địa phương xảy ra hiện tượng hàng loạt giáo viên bị mất việc do địa phương tuyển dụng thừa. Ảnh: Hữu Long.
Trong năm 2018, nhiều địa phương xảy ra hiện tượng hàng loạt giáo viên bị mất việc do địa phương tuyển dụng thừa. Ảnh: Hữu Long.
Lên top