Thiết bị gian lận thi cử ngày càng tinh vi, Bộ GDĐT đề nghị giám thị nâng cao cảnh giác

Nhiều thiết bị công nghệ tinh vi nhằm mục đích gian lận thi cử.
Nhiều thiết bị công nghệ tinh vi nhằm mục đích gian lận thi cử.
Nhiều thiết bị công nghệ tinh vi nhằm mục đích gian lận thi cử.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top