Thi viết về “Cô giáo của tôi”

Viết về thầy cô để nhân lên những tình cảm tốt đẹp của học sinh gửi đến người đã dạy dỗ mình. Ảnh: Hải Nguyễn.
Viết về thầy cô để nhân lên những tình cảm tốt đẹp của học sinh gửi đến người đã dạy dỗ mình. Ảnh: Hải Nguyễn.
Viết về thầy cô để nhân lên những tình cảm tốt đẹp của học sinh gửi đến người đã dạy dỗ mình. Ảnh: Hải Nguyễn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM