Thi vào lớp 6 trường THCS chất lượng cao khó hơn thi đại học

Vẫn còn nhiều phụ huynh lựa chọn không đăng ký trực tuyến mà nộp hồ sơ trực tiếp để cho con em xét tuyển vào các trường THCS. Ảnh: ĐSPL
Vẫn còn nhiều phụ huynh lựa chọn không đăng ký trực tuyến mà nộp hồ sơ trực tiếp để cho con em xét tuyển vào các trường THCS. Ảnh: ĐSPL
Vẫn còn nhiều phụ huynh lựa chọn không đăng ký trực tuyến mà nộp hồ sơ trực tiếp để cho con em xét tuyển vào các trường THCS. Ảnh: ĐSPL
Lên top