Thi vào lớp 6: Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường “hot” tại Hà Nội

Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.
Lên top