Thi vào lớp 10: Phụ huynh Hà Nội đồng loạt kiến nghị bỏ môn thứ 4

Phụ huynh mong muốn bỏ môn thi thứ 4 - môn Lịch sử - trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Phụ huynh mong muốn bỏ môn thi thứ 4 - môn Lịch sử - trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Phụ huynh mong muốn bỏ môn thi thứ 4 - môn Lịch sử - trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top