Thi vào lớp 10: Những lưu ý học sinh cần nhớ để tránh bị trượt oan

Ngày 16.7, thí sinh ở Hà Nội đã tới các điểm thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi.
Ngày 16.7, thí sinh ở Hà Nội đã tới các điểm thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi.
Ngày 16.7, thí sinh ở Hà Nội đã tới các điểm thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi.
Lên top