Thi vào lớp 10: Nhiều phụ huynh nhầm điểm thi, suýt đưa con đến thi muộn

Kỳ thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội diễn ra trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội diễn ra trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Kỳ thi vào lớp 10 năm nay của Hà Nội diễn ra trong điều kiện ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top