Thi vào lớp 10: Có em gãy chân vẫn đi thi, có em trễ không được dự thi

Lên top