Thi vào lớp 10: Cách tính điểm xét tuyển của Hà Nội

Thí sinh thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: LĐO
Thí sinh thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: LĐO
Thí sinh thi vào lớp 10 năm học 2020-2021. Ảnh: LĐO
Lên top