Thi tuyển chọn 3.900 lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc

Thí sinh tìm số báo danh, phòng thi trong kì thi tiếng Hàn năm 2018. Ảnh PV.
Thí sinh tìm số báo danh, phòng thi trong kì thi tiếng Hàn năm 2018. Ảnh PV.
Thí sinh tìm số báo danh, phòng thi trong kì thi tiếng Hàn năm 2018. Ảnh PV.
Lên top