Thi trực tuyến trong điều kiện dịch COVID-19: Bắt buộc phải thích ứng

Giáo viên Trường THPT chuyên Ngoại ngữ giám sát học sinh làm bài kiểm tra cuối học kỳ bằng hình thức trực tuyến vào chiều 10.5. Ảnh: Bích Hà
Giáo viên Trường THPT chuyên Ngoại ngữ giám sát học sinh làm bài kiểm tra cuối học kỳ bằng hình thức trực tuyến vào chiều 10.5. Ảnh: Bích Hà
Giáo viên Trường THPT chuyên Ngoại ngữ giám sát học sinh làm bài kiểm tra cuối học kỳ bằng hình thức trực tuyến vào chiều 10.5. Ảnh: Bích Hà
Lên top