Thi trực tuyến: Nỗ lực thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng năng lực học sinh

Thời điểm này, các trường học trên cả nước đang dồn sức chuẩn bị cho việc kiểm tra, đánh giá học sinh giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Thời điểm này, các trường học trên cả nước đang dồn sức chuẩn bị cho việc kiểm tra, đánh giá học sinh giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Thời điểm này, các trường học trên cả nước đang dồn sức chuẩn bị cho việc kiểm tra, đánh giá học sinh giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top