Thi Tốt nghiệp THPT: Thí sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội cao vượt trội

Năm 2021, có 541.777 học sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Ảnh: Sơn Tùng
Năm 2021, có 541.777 học sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Ảnh: Sơn Tùng
Năm 2021, có 541.777 học sinh đăng ký bài thi Khoa học xã hội trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top