Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Được mang loại máy tính nào vào phòng thi?

Các máy tính bỏ túi không có các chức năng: soạn thảo văn bản, ghi âm, ghi hình được phép mang vào phòng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
Các máy tính bỏ túi không có các chức năng: soạn thảo văn bản, ghi âm, ghi hình được phép mang vào phòng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
Các máy tính bỏ túi không có các chức năng: soạn thảo văn bản, ghi âm, ghi hình được phép mang vào phòng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
Lên top