Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Đề Toán dễ, thí sinh tự tin đạt 9 điểm

Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Đề Toán dễ, thí sinh tự tin đạt 9 điểm. Ảnh: Hà Thanh.
Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Đề Toán dễ, thí sinh tự tin đạt 9 điểm. Ảnh: Hà Thanh.
Thi tốt nghiệp THPT đợt 2: Đề Toán dễ, thí sinh tự tin đạt 9 điểm. Ảnh: Hà Thanh.
Lên top